O nás

 

Středisko volného času je příspěvkovou organizací města Budišov nad Budišovkou.

 

Hlavním účelem zřízení organizace je výchova, vzdělávání, zájmová, sportovní, osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky, v souladu se zákonem  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předmět činnosti odpovídá hlavnímu účelu v tomto rozsahu:

 • výchovná, vzdělávací, zájmová, sportovní, osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování ve více oblastech zájmového vzdělávání.
 • kulturní a společenská činnost pro občany města a Město Budišov nad Budišovkou, včetně pořádání divadelních, filmových a audiovizuálních představení, koncertů, hudebních a tanečních vystoupení, výstav, festivalů, soutěží a přehlídek v oblasti kultury,
 • pořádání jednodenních nebo vícedenních zájezdů či pobytů,
 • různé formy vzdělávání (kurzy, besedy, přednášky, školení),
 • provozování Městské knihovny v souladu s platnými právními předpisy
 • provozování Muzea břidlice
 • cestovní ruch, propagační a reklamní činnost
 • agenturní a zprostředkovatelská činnost
 • služby v oblasti informací a poradenství, provoz informačního střediska
 • vydavatelská činnost periodická i příležitostná.

 

Statutární orgán organizace

 

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a z funkce odvoláván Radou města Budišov nad Budišovkou.

 

V současné době SVČ provozuje tyto budovy:

Středisko volného času (ul.ČSA 325)

Kulturní dům (Horská 184)

Muzeum břidlice (Na Mlýnské strouze 230)

 

 

O nás

 

Středisko volného času je příspěvkovou organizací města Budišov nad Budišovkou.

 

Hlavním účelem zřízení organizace je výchova, vzdělávání, zájmová, sportovní, osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky, v souladu se zákonem  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předmět činnosti odpovídá hlavnímu účelu v tomto rozsahu:

 • výchovná, vzdělávací, zájmová, sportovní, osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování ve více oblastech zájmového vzdělávání.
 • kulturní a společenská činnost pro občany města a Město Budišov nad Budišovkou, včetně pořádání divadelních, filmových a audiovizuálních představení, koncertů, hudebních a tanečních vystoupení, výstav, festivalů, soutěží a přehlídek v oblasti kultury,
 • pořádání jednodenních nebo vícedenních zájezdů či pobytů,
 • různé formy vzdělávání (kurzy, besedy, přednášky, školení),
 • provozování Městské knihovny v souladu s platnými právními předpisy
 • provozování Muzea břidlice
 • cestovní ruch, propagační a reklamní činnost
 • agenturní a zprostředkovatelská činnost
 • služby v oblasti informací a poradenství, provoz informačního střediska
 • vydavatelská činnost periodická i příležitostná.

 

Statutární orgán organizace

 

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a z funkce odvoláván Radou města Budišov nad Budišovkou.

 

V současné době SVČ provozuje tyto budovy:

Středisko volného času (ul.ČSA 325)

Kulturní dům (Horská 184)

Muzeum břidlice (Na Mlýnské strouze 230)

 

 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 325, 747 87 BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

TOPlist

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 325, 747 87 BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU