prosinec 2018
Skupina ČEZ podpořila rozsvěcení vánočních stromů napříč celou republikou, i u nás v Budišově jsme díky jejich finanční podpoře mohli připravit kulturní program pro naše občany.


červen 2019

40. Budišovské Letnice – Dětská zóna Nadace ČEZ

Nadace ČEZ přispěla v rámci programu „Podpora regionů 2019“ na skákadla a lezeckou stěnu, které byly dalším doplňkovým program na Letnicích pouze pro děti.


 

červen 2019

40. Budišovské Letnice (MSK)

V polovině června se uskutečnil již 40. ročník festivalu Budišovské Letnice. Tento tradiční a nejstarší festival u nás podpořil MSK z programu „Podpora aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019“. Dotace pokryla přibližně šestinu celkových nákladů festivalu a byla využita na úhradu vystoupení účinkujících, ozvučení akce, zajištění ostrahy a mobilních WC. Děkujeme!


září 2019

Kroužek ROBOTIKY, který vznikl v rámci projektu „Hurá, roboti jsou mezi námi!“ byl finančně podpořen MSK, a to v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“. Během letních prázdnin 2019 jsme zrekonstruovali a vybavili klubovnu v SVČ – Domeček a s podporou MSK jsme mohli zakoupit 3D tiskárnu PRUSA, tablety a robotické stavebnice LEGO BOOST a MINDSTORMS.


duben 2020

Příměstské tábory s Domečkem (ESF)

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Příměstské tábory s DOMEČKEM, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014118, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou“, můžeme během následujících dvou let zprostředkovat několik příměstských táborů pro cca 15 dětí a ulevit tak rodičům, kteří v průběhu letních, jarních či podzimních prázdnin řeší otázku opatrování dětí.

červenec/srpen 2020
Uskutečnily se dva letní tábory, jeden především pro malé fotbalisty „Fotbal to je hra!“ a druhý „Léto v pohybu“. Děti si užily několik dnů pohybu, zábavy, tvoření a výletů.

červenec/srpen 2021
Vzhledem k přetrvávajícím opatřením se bohužel podzimní, ani jarní tábor neuskutečnil. Opět jsme tedy připravili letní turnusy, tentokrát tři, abychom nahradili alespoň jarní tábor – v červenci proběhl tábor „Hrátky s kamarády“ a v srpnu „Fotbááál!“ a  „Indiánské léto“. Léto plné her, soutěží a výletů využilo několik desítek rodičů a téměř 60 dětí.

říjen 2021
Hurá, konečně jsme mohli i během podzimních prázdnin udělat pro děti malý tábor „Podzimníček“ – tento byl hlavně o zvířátkách.

únor 2022
Jediný jarní příměstský tábor „Zázraky přírody“ se neobešel bez deskovek, tvoření, vaření, výletů, soutěží a poznávání přírody kolem nás.

 

 


Malý LEADER (MAS Opavsko)

Řemeslo na 40. Budišovských Letnicích (červen 2019) – hudební program na Letnicích se snažíme vždy doplnit něčím zajímavým, tentokrát jsme tuto malou dotaci využili na ukázky řemesel – návštěvníci si mohli vyzkoušen práci s hrnčířským kruhem, potěžkat kovářské kladivo nebo vyštípat břidlicové srdíčko.

Kreativní dílničky na 40. Budišovských Letnicích (červen 2019) – pro děti jsme připravili doprovodný program ve formě kreativních dílniček, které byly stále plné dětí malujících na trička, břidlici a vyrábějících šperky, lapače snů, plechovky na pastelky atd.

3D tiskem ke zdraví (březen 2020) – do boje s koronavirem jsme se zapojili v březnu 2020 tiskem pomůcky pro šití šňůrek k rouškám, které jsme rozdali švadlenkám, poté jsme tiskli ochranné štíty pro lékaře, domov LETOKRUHY, úředníky, učitele, atd., projekt nám uhradil náklady na několik balíků filamentů do 3D tiskárny.

Včelí sad (listopad 2020) – přestože na podzim 2020 platily různá vládní omezení, nakoupené stromy si žádaly zasadit, sešli jsme se proto se zájemci o sázení postupně během dvou dnů a vysadili téměř 50 ovocných stromů. Díky projektu jsme si nakoupili nářadí, které ve Včelím sadu budeme i nadále využívat.


červen 2021

Robotika pro starší děti a 3D tisk (MAS Opavsko)

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou realizuje kroužek „3D tisk“ a „Robotika
pro starší děti“
v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
v Moravskoslezském kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613). Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 


leden 2022

Knihovna v novém kabátu (SZIF)

Projekt s názvem: Knihovna v novém kabátu“ se stal součástí realizace místní rozvojové strategie MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem „Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, jsme pořídili: novou podlahovou krytinu, různé regály na knihy, pracovní místo pro knihovnici a studijní místo s počítačem pro potřeby veřejnosti.

Čímž přispějeme k: zatraktivnění prostoru knihovny malým i velkým čtenářům a zároveň vytvoříme příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance knihovny.

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz

 


březen 2022

Interaktivní Muzeum břidlice (MSK)

Dotační program „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ (č. smlouvy 01116/2022/RRC) nám umožní vyměnit zastaralou techniku v Muzeu břidlice a pořídit interaktivní dotykový panel, kde budou moci návštěvníci získávat informace o muzeu nejen v českém jazyce, ale i jazyce německém, anglickém a polském. Část dotace bude použita i na drobné opravy v zahradě muzea.

Součástí dotace bylo i slavnostní otevření Naučné stezky kolem Jezerního dolu, které jsme uspořádali v rámci akce FAJNÉ LÉTO. Společným jmenovatelem zde byla břidlice a vše kolem ní – štípání břidlice, výstava fotografií Jezerního dolu, soutěže pro děti i dospělé, malování na břidlici a drátování. Řada účastníků si odnesla svůj vlastní portrét karikaturisty Ivana Křemečka, který maloval komiksové tabule k naučné stezce. Pro zpříjemnění celého odpoledne nám hrála kapela GOODWILL a samozřejmě nesměla chybět tradiční hornická svačinka.

 

 


duben 2023

Cizojazyčné Muzeum břidlice (MSK)

Díky dotačnímu programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ (č. smlouvy 02651/2023/RRC) můžeme pořídit do muzea mobilní průvodce. Naplánovali jsme si také další opravy v zahradě muzea – tentokrát se bude jednat především o výměnu venkovního osvětlení a opravy elektroinstalace. Za velmi důležitou část považujeme zpracování, tzv. katalogizaci muzejní sbírky a opětovné restaurování některých sbírkových předmětů.

Součástí dotace je také akce FAJNÉ LÉTO – Hornický den v Krajině břidlice proběhne letos v září u nás v Budišově, jeho součástí bude Mistrovství ČR ve stříhání břidlice, soutěž pro děti, tvořivé dílničky, pouliční kulturní program a nesmí chybět místní specialita – hornická svačinka. Na závěr Hornického dne budeme v zahradě Muzea břidlice promítat dokumenty a fotografie o těžbě břidlice.

 

 

prosinec 2018
Skupina ČEZ podpořila rozsvěcení vánočních stromů napříč celou republikou, i u nás v Budišově jsme díky jejich finanční podpoře mohli připravit kulturní program pro naše občany.


červen 2019

40. Budišovské Letnice – Dětská zóna Nadace ČEZ

Nadace ČEZ přispěla v rámci programu „Podpora regionů 2019“ na skákadla a lezeckou stěnu, které byly dalším doplňkovým program na Letnicích pouze pro děti.


 

červen 2019

40. Budišovské Letnice (MSK)

V polovině června se uskutečnil již 40. ročník festivalu Budišovské Letnice. Tento tradiční a nejstarší festival u nás podpořil MSK z programu „Podpora aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019“. Dotace pokryla přibližně šestinu celkových nákladů festivalu a byla využita na úhradu vystoupení účinkujících, ozvučení akce, zajištění ostrahy a mobilních WC. Děkujeme!


září 2019

Kroužek ROBOTIKY, který vznikl v rámci projektu „Hurá, roboti jsou mezi námi!“ byl finančně podpořen MSK, a to v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“. Během letních prázdnin 2019 jsme zrekonstruovali a vybavili klubovnu v SVČ – Domeček a s podporou MSK jsme mohli zakoupit 3D tiskárnu PRUSA, tablety a robotické stavebnice LEGO BOOST a MINDSTORMS.


duben 2020

Příměstské tábory s Domečkem (ESF)

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Příměstské tábory s DOMEČKEM, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014118, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou“, můžeme během následujících dvou let zprostředkovat několik příměstských táborů pro cca 15 dětí a ulevit tak rodičům, kteří v průběhu letních, jarních či podzimních prázdnin řeší otázku opatrování dětí.

červenec/srpen 2020
Uskutečnily se dva letní tábory, jeden především pro malé fotbalisty „Fotbal to je hra!“ a druhý „Léto v pohybu“. Děti si užily několik dnů pohybu, zábavy, tvoření a výletů.

červenec/srpen 2021
Vzhledem k přetrvávajícím opatřením se bohužel podzimní, ani jarní tábor neuskutečnil. Opět jsme tedy připravili letní turnusy, tentokrát tři, abychom nahradili alespoň jarní tábor – v červenci proběhl tábor „Hrátky s kamarády“ a v srpnu „Fotbááál!“ a  „Indiánské léto“. Léto plné her, soutěží a výletů využilo několik desítek rodičů a téměř 60 dětí.

říjen 2021
Hurá, konečně jsme mohli i během podzimních prázdnin udělat pro děti malý tábor „Podzimníček“ – tento byl hlavně o zvířátkách.

únor 2022
Jediný jarní příměstský tábor „Zázraky přírody“ se neobešel bez deskovek, tvoření, vaření, výletů, soutěží a poznávání přírody kolem nás.

 

 


Malý LEADER (MAS Opavsko)

Řemeslo na 40. Budišovských Letnicích (červen 2019) – hudební program na Letnicích se snažíme vždy doplnit něčím zajímavým, tentokrát jsme tuto malou dotaci využili na ukázky řemesel – návštěvníci si mohli vyzkoušen práci s hrnčířským kruhem, potěžkat kovářské kladivo nebo vyštípat břidlicové srdíčko.

Kreativní dílničky na 40. Budišovských Letnicích (červen 2019) – pro děti jsme připravili doprovodný program ve formě kreativních dílniček, které byly stále plné dětí malujících na trička, břidlici a vyrábějících šperky, lapače snů, plechovky na pastelky atd.

3D tiskem ke zdraví (březen 2020) – do boje s koronavirem jsme se zapojili v březnu 2020 tiskem pomůcky pro šití šňůrek k rouškám, které jsme rozdali švadlenkám, poté jsme tiskli ochranné štíty pro lékaře, domov LETOKRUHY, úředníky, učitele, atd., projekt nám uhradil náklady na několik balíků filamentů do 3D tiskárny.

Včelí sad (listopad 2020) – přestože na podzim 2020 platily různá vládní omezení, nakoupené stromy si žádaly zasadit, sešli jsme se proto se zájemci o sázení postupně během dvou dnů a vysadili téměř 50 ovocných stromů. Díky projektu jsme si nakoupili nářadí, které ve Včelím sadu budeme i nadále využívat.


červen 2021

Robotika pro starší děti a 3D tisk (MAS Opavsko)

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou realizuje kroužek „3D tisk“ a „Robotika
pro starší děti“
v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
v Moravskoslezském kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613). Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 


leden 2022

Knihovna v novém kabátu (SZIF)

Projekt s názvem: Knihovna v novém kabátu“ se stal součástí realizace místní rozvojové strategie MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem „Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, jsme pořídili: novou podlahovou krytinu, různé regály na knihy, pracovní místo pro knihovnici a studijní místo s počítačem pro potřeby veřejnosti.

Čímž přispějeme k: zatraktivnění prostoru knihovny malým i velkým čtenářům a zároveň vytvoříme příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance knihovny.

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz

 


březen 2022

Interaktivní Muzeum břidlice (MSK)

Dotační program „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ (č. smlouvy 01116/2022/RRC) nám umožní vyměnit zastaralou techniku v Muzeu břidlice a pořídit interaktivní dotykový panel, kde budou moci návštěvníci získávat informace o muzeu nejen v českém jazyce, ale i jazyce německém, anglickém a polském. Část dotace bude použita i na drobné opravy v zahradě muzea.

Součástí dotace bylo i slavnostní otevření Naučné stezky kolem Jezerního dolu, které jsme uspořádali v rámci akce FAJNÉ LÉTO. Společným jmenovatelem zde byla břidlice a vše kolem ní – štípání břidlice, výstava fotografií Jezerního dolu, soutěže pro děti i dospělé, malování na břidlici a drátování. Řada účastníků si odnesla svůj vlastní portrét karikaturisty Ivana Křemečka, který maloval komiksové tabule k naučné stezce. Pro zpříjemnění celého odpoledne nám hrála kapela GOODWILL a samozřejmě nesměla chybět tradiční hornická svačinka.

 

 


duben 2023

Cizojazyčné Muzeum břidlice (MSK)

Díky dotačnímu programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ (č. smlouvy 02651/2023/RRC) můžeme pořídit do muzea mobilní průvodce. Naplánovali jsme si také další opravy v zahradě muzea – tentokrát se bude jednat především o výměnu venkovního osvětlení a opravy elektroinstalace. Za velmi důležitou část považujeme zpracování, tzv. katalogizaci muzejní sbírky a opětovné restaurování některých sbírkových předmětů.

Součástí dotace je také akce FAJNÉ LÉTO – Hornický den v Krajině břidlice proběhne letos v září u nás v Budišově, jeho součástí bude Mistrovství ČR ve stříhání břidlice, soutěž pro děti, tvořivé dílničky, pouliční kulturní program a nesmí chybět místní specialita – hornická svačinka. Na závěr Hornického dne budeme v zahradě Muzea břidlice promítat dokumenty a fotografie o těžbě břidlice.

 

 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 325, 747 87 BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

TOPlist

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 325, 747 87 BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU